Nätverksträff i Gällivare

Nätverksträff i Gällivare

”En kväll för entreprenörskap med människa, samhälle och samarbete i fokus”


Är du intresserad av hållbar utveckling med fokus på människor, samhälle och samarbete? Är du idébärare/entreprenör som vill bidra till att skapa välmående livsmiljöer i den pågående gröna omställningen? Då är den här kvällsträffen värdefull för dig!

Coompanion Norrbotten driver Impact Accelerator som är en webbaserad utvecklingsplattform för samhällsentreprenörer.
För nätverkande och inspiration är det viktigt att ibland också träffas fysiskt, på lokala platser som till exempel Gällivare. Under kvällen får du lyssna på en spännande föreläsning med Cora Karlsson och Petra Åhl som är grundare av Medskapandebyrån. Du får också höra företrädare från kommun och näringsliv reflektera kring möjligheter med samhällsinriktat entreprenörskap. Det finns även möjligheter för dig att bidra med egna tankar och idéer under en dialog- och frågestund.

Var, när och hur?


Program

Presentation av Coompanion Norrbotten och utvecklingshubben Impact Accelerator
Jan Kemi och Ulrika Sundqvist från Coompanion Norrbotten presenterar.

”Hur kommer det sig att man blir en social entreprenör?”
Föreläsning med Cora Karlsson och Petra Åhl från Medskapandebyrån som berättar om sin väg från idé till socialt företag som nu arbetar med platsutveckling i ett trepartnerskap.

Dialog och frågestund

Betydelsen av samhällsinriktat entreprenörskap
Paneldiskussion mellan kommun och näringsliv.
Deltagare: Birgitta Larsson kommunalråd Gällivare Kommun, Hanna Andersson näringslivsstrateg Gällivare Kommun, Kjell-Åke Johansson tf VD Gällivare Näringsliv, Josephine Speziali avdelningschef verksamhetsstöd Boliden, Anders Lundgren hållbarhetschef LKAB Specialprodukter, Kristin Bergwall verksamhetsledare Coompanion Norrbotten mfl.

Summering och avslutning


*Observera att programmet kan komma att uppdateras löpande!


Du är hjärtligt välkommen!