Aktiviteter

Aktiviteter


Kalendarium


Om Diploma

Flexibla onlineutbildningar när det passar dig! Välj bland ungefär 500 kurser inom många olika områden. Du får också tillgång till 240 föreläsningar med kända svenska profiler. Läs mer via knappen nedan!

365 dagar om året
24/7
Online

DIploma
Flexibla online-utbildningar

Vi samarbetar med Diploma Utbildning som erbjuder kring 500 kortare utbildningar inom områden som ekonomi, sälj & marknad, verksamhetsutveckling, kommunikation, personlig utveckling med mera.

Du får tillgång till utbildningarna på din dator, iPad eller smartphone och kan genomföra dem i valfri takt när det passar dig.

Om Sara

Hållbara Sara är avfallsingenjören som växlade om till egenföretagare med 30 000 följare på sitt Instagram-konto. Hon är en högt anlitad föreläsare i hela landet inom hållbarhet och slow business.

23 november
12.00 – 13.00
Online

Hållbara Sara
Från klimatångest och utmattning till företagsverksamhet

Få förståelse för din verksamhets siffror

23 november
18.30 – 20.00
Online

coompanion
Få förståelse för din verksamhets siffror

Om Jan

Jan Svensson är civilekonomen som utöver sitt arbete som rådgivare på Coompanion i Göteborg även är verksamhetsledare för Mikrofonden Väst samt ordförande för Mikrofonden Sverige.

28 november
12.00 – 13.00
Online

mikrofonden sverige
Finansieringsbuketten

Det finns många olika sätt att finansiera start av företag och kooperativ. Vid detta tillfälle går Jan Svensson igenom ett stort antal finansieringsverktyg, t.ex. crowdfunding, sponsring, bankfinansiering, riskvilligt kapital, garantier, leasing, ägarkapital mm.

Om Skatteverkets webbseminarier

Boka plats på Skatteverkets kostnadsfria webbinarier och lär dig mer om moms, skatter, avgifter och mycket annat.

4 december
18.00 – 19.15
Online

skatteverket
Moms – vad moms är och hur du redovisar den till Skatteverket

Om Skatteverkets webbseminarier

Boka plats på Skatteverkets kostnadsfria webbinarier och lär dig mer om moms, skatter, avgifter och mycket annat.

15 december
10.00 – 11.15
Online

skatteverket
Arbetsgivare del 1 – betala ut lön och andra ersättningar

Om Skatteverkets webbseminarier

Boka plats på Skatteverkets kostnadsfria webbinarier och lär dig mer om moms, skatter, avgifter och mycket annat.

11 januari
10.00 – 11.00
Online

skatteverket
Arbetsgivare del 2 – lämna uppgifter i e-tjänsten Arbetsgivardeklaration

Det här är del 2 av 2 seminarium i en serie som vänder sig till dig som är arbetsgivare. Varje del är fristående.

Ett webbseminarium för dig som ska redovisa lön, förmån och skatteavdrag i arbetsgivardeklarationen. Vi visar praktiska exempel och under seminariet kan du ställa frågor och få svar direkt i en chatt.

Under webbseminariet får du information om bland annat:
* hur e-tjänsten Arbetsgivardeklaration fungerar
* hur du redovisar lön, skatteavdrag m.m
* hur du gör om det blir fel


Tidigare aktiviteter


Att finansiera utveckling hos kooperativ

22 november
18.30
Online

coompanion
Att finansiera utveckling hos föreningar, kooperativ och sociala företag

Vi går igenom olika sätt att finansiera utveckling
och förutsättningar för att vara finansierbar:

– Olika stöd och bidrag för utveckling

– Mikrofondens erbjudanden och vad krävs för
att en sökande ska kunna söka kreditgaranti,
förlagslån eller få en investering

– IOP, Idéburna offentliga partnerskapsavtal -vad är det?

Om My

My Dahlstrand är UI och UX-designer på Oh My. My har arbetat på reklambyrå och är en klassisk Art Director i grunden, men har under de senaste åren uteslutande arbetat med digital design och UX.

16 november
12.00 – 13.00
Online

Oh my
Tips och trix för en bättre webb

Om Sara

Hållbara Sara är avfallsingenjören som växlade om till egenföretagare med 30 000 följare på sitt Instagram-konto. Hon är en högt anlitad föreläsare i hela landet inom hållbarhet och slow business.

9 november
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

Hållbara Sara
Slow business – hållbart företagande

Lär dig principen för ”slow business” och våga ifrågasätta vedertagna normer om hur och varför företag kan och ska bedrivas. Ifrågasätt tillväxt: för vems skull och på vems bekostnad ska bolag växa och hur? Föreläsningen går igenom hur ”slow business” kan leda till kreativitet och ett varaktigt välmående bortom normerna för hur företag ska bedrivas och myten om företag som enbart vinstdrivande. Hur du och ditt företag kan blomstra utan att överskrida dina – eller planetens gränser.

Om Mats

Mats Långström, varumärkesstrateg på Oh My blir er guide på resan. Mats har mer än 25 års erfarenhet inom affärsutveckling, varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi där han varit med och byggt upp många starka varumärken.

2 november
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

oh my
Utveckla dina affärer med Business Model Canvas

I den här lunchföreläsningen fokuserar vi på hur vi kan utveckla vår affärsmodell med hjälp av Business Model Canvas och Value Proposition Canvas. Hur skapar vi ett värdeerbjudande, och hur kan vi tänka kring kundsegment? Och hur hänger allt ihop? Kan vi optimera affären genom återkommande intäkter innan vi tar kostnader? Men framförallt, hur kan vi på sikt skala upp vår affärsmodell?

Om Sara

Hållbara Sara är avfallsingenjören som växlade om till egenföretagare med 30 000 följare på sitt Instagram-konto. Hon är en högt anlitad föreläsare i hela landet inom hållbarhet och slow business.

25 oktober
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

hållbara sara
Cirkulära affärsmodeller i praktiken

Om Social Innovation i Norr

Social Innovation i Norr är en mötesplats i form av en årlig konferens som anordnas av Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet och LTU samt Coompanion. Konferensen finns till för att lyfta goda exempel på sociala innovationer från Västerbotten och Norrbotten och möjliggöra social hållbarhet.

24 oktober
10.00 – 16.00
Online alt. på plats i Umeå

SOCIAL INNOVATION I NORR
Konferensen Social Innovation i Norr

Hur skapas samhällen som är attraktiva med hjälp av sociala värden? Hur kan sociala innovationer bidra och vilka roller kan axlas av vilka aktörer i det stora samhällspusslet? Ta del av aktuella framgångar och utmaningar – i stad och landsbygd.
Du som inte har möjlighet att delta på plats i Umeå kan följa konferensen digitalt.

Om Agnes

Agnes Thurfjell, Sociala medie-strateg på Oh My. Är utbildad inom digital strategi och har skapat innehåll för kunder i många olika branscher.

19 oktober
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

Oh my
Vässa närvaron på dina sociala medier

Om Föreningssamverkan i Skålan

I byn Skålan i Bergs kommun finns en organiserad föreningssamverkan där föreningar som driver verksamhet för butiksdrift, förskola, idrott med mera samarbetar. Samarbetet innebär att utbyte av resurser, transparens och insyn.

19 oktober
18.30 – 20.00
Online

coompanion
Föreningssamverkan i Skålan

Om Fanny

Fanny Holländer, art director på Oh My tar er igenom om grunderna i (CX) Customer experience och ger inspirerande exempel på vägen. Fanny har jobbat med design och varumärken i 15 år, och har de senaste 6 åren haft en inriktning mot kundresan/CX.

5 oktober
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

Oh my
Så får du nöjdare kunder

Om Sara

Hållbara Sara är avfallsingenjören som växlade om till egenföretagare med 30 000 följare på sitt Instagram-konto. Hon är en högt anlitad föreläsare i hela landet inom hållbarhet och slow business.

28 september
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

hÅLLBARA SARA
Så bygger du hållbart företag

Utbildningen ger handfasta tips steg-för-stag och område för område för hur du kan bygga hållbart företagande från start eller genomföra en hållbarhetsomställning. Man får också en genomgång över varför företag ska ställa om och anpassa sig till den stora hållbarhets-omställningen som sker. Deltagarna får tips och handfasta råd för man kartlägger, analyserar, utvecklar, sätter upp hållbara mål samt följer upp och kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.

Om Mats

Mats Långström, varumärkesstrateg på Oh My blir er guide på resan. Mats har mer än 25 års erfarenhet inom affärsutveckling, varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi där han varit med och byggt upp många starka varumärken.

21 september
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

Oh my
Jobba strategiskt med arbetsgivarvarumärket

Om Jan

Jan Svensson är civilekonomen som utöver sitt arbete som rådgivare på Coompanion i Göteborg även är verksamhetsledare för Mikrofonden Väst samt ordförande för Mikrofonden Sverige.

19 september
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

Mikrofonden sverige
Bootstrapping – Starta företag utan kapital

Hur kan du starta ett företag med 1000 kr på fickan? Jan Svensson går igenom några bootstrappingstrategier som syftar till att minimera kapitalbehovet. T.ex. låna, dela och hyra resurser. Offentliga resurser, volontärer mm.

Om Sara

Hållbara Sara är avfallsingenjören som växlade om till egenföretagare med 30 000 följare på sitt Instagram-konto. Hon är en högt anlitad föreläsare i hela landet inom hållbarhet och slow business.

14 september
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

Hållbara Sara
Att ställa om till hållbart företagande

Vad är hållbart företagande och hur hänger de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ihop? Hållbarhet är inte en övergående trend och precis som globaliseringen och digitaliseringen kommer ”hållbariseringen” att förändra spelreglerna för företag på marknaden.

I den här utbildningen går vi igenom de övergripande strukturella frågorna inom politik, forskning och globala överenskommelser som företag idag måste förhålla sig till.

Syftet med utbildningen är att den som driver företag eller är på väg att starta ett företag ska förstå hur spelplanen håller på att förändras och vilka möjligheter som finns med att bygga hållbart företag från start.

Hoppsan!

Här finns ingen personlig information då denna utbildning anordnas av Coompanion i samarbete med Jakobsbergs folkhögskola.

24 augusti 2023 –
juni 2024

Distans med närträffar

Coompanion i samarbete med Jakobsbergs folkhögskola
Kooperativt ledarskap

För dig som är, eller har ambitionen att bli, chef/ledare i en kooperativ verksamhet eller ett socialt företag. Här möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du fördjupar din självkännedom och stärker din genomslagskraft, men får också redskap för att bygga hållbara, värdeskapande verksamheter som samskapar mer med andra.

Om Mats

Mats Långström, varumärkesstrateg på Oh My blir er guide på resan. Mats har mer än 25 års erfarenhet inom affärsutveckling, varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi där han varit med och byggt upp många starka varumärken.

7 september
12.00 – 13.00
Inspelning tillgänglig

oh my
Vässa ditt strategiska varumärkesarbete

Alla varumärken bygger på samma grunder. Om vi kan få koll på byggstenarna, jobba strategiskt med våra grunder och vår position så kan vi sikta på att vara unika snarare än att vara bäst. Att vara bäst, billigast, snabbast är som regel alltid dyrare än att vara unik.