Impact Accelerator Norrbotten

Entreprenörskap som gör skillnad

Ett kostnadsfritt och flexibelt nätverk för blivande och befintliga företag, föreningar & kooperativ i Norrbotten


Är du inte medlem ännu?


Håll koll på våra aktiviteter


”Det jag uppskattar med Impact Accelerator är att här samlas kunskap i olika former på ett och samma ställe. Det inkluderar ett stort utbud av utbildningar och även möjlighet till rådgivning och mentorstöd. Genom nätverket kan man hitta likasinnade entreprenörer att samarbeta med och lära av.”

Mats Långström, Strateg Oh My

Bilden visar Mats Långström, strateg på Oh My.
Bilden visar Mats Rönnqvist, ekonomichef för Coop Norrbotten.

”För mig är Impact Accelerator en booster för kooperativa entreprenörer och småskaliga företagare genom att skapa tillgång till nätverk och kunskap som annars är svåra att nå. Impact Accelerator kan vara en möjliggörare för alla de idéer och verksamheter som bygger vardagens samhällen vid sidan av dom stora industrierna och etableringarna. Det som gör att man vill leva, bo och verka i Norrbotten.”

Mats Rönnqvist, Ekonomichef Coop Norrbotten


Kostnadsfri rådgivning

Innovations-checkar till
kooperativa företag

Små och medelstora företag kan ansöka om upp till 100 000 kr via Coompanion. Medlen ska
användas till inköp av expertstöd som kan bidra till att utveckla företagets innovation och samtidigt utveckla företagets kompetensnätverk.

Målgruppen för Coompanions checkar är ekonomiska föreningar och aktiebolag som bedriver sin verksamhet i kooperativ form. Ingen medfinansiering krävs.

Våra samarbetspartners